Ook in deze crisistijden is het belangrijk om kritisch naar onze samenleving te blijven kijken. Tijdens het ATT-symposium op woensdagmiddag 11 november leidde Govert Buijs gesprekken tussen verschillende sprekers over nieuwe verhoudingen tussen het bedrijfsleven en onze samenleving. De beelden van dit symposium zijn nu terug te kijken via https://youtu.be/C61o3PoNHDg en deze zijn uiteraard van harte bij u aanbevolen.

In het eerste gesprek bespreken Gabriël van den Brink (voorzitter wetenschappelijke raad Thijmgenootschap) en Cees Oudshoorn (VNO-NCW) de toekomst van het bedrijfsleven in Nederland. Onder andere de opkomst van het rechtspopulisme,  meer ruimte voor gemeenschapszin en de daarbij horende rol van de overheid komen aan bod.

In de volgende ronde zijn Kilian Wawoe (Human Resource Management, VU) en Ben Tax (Rijk Zwaan) in gesprek over menswaardige verhoudingen op de werkvloer. De heer Tax vertelt hoe dit wordt vormgegeven binnen Rijk Zwaan en wordt daarbij aangevuld door de heer Wawoe die criteria uiteenzet voor nieuwe verhoudingen op de werkvloer.

In het laatste gesprek worden coöperatieve bedrijfsvormen besproken door Thijs Jansen (stichting Beroepseer) en Merle Koomans (coöperatie Odin). In het gesprek wordt uiteengezet wat door een coöperatie en haar leden bereikt kan worden en met welke valkuilen rekening moet worden gehouden bij een coöperatieve bedrijfsvorm.