De Amerikaanse centrale bank heeft al aangegeven haar opkoopprogramma geleidelijk af te bouwen. Dit geldt nog niet voor de Europese Centrale Bank (ECB). Volgens Eelke de Jong, vice-voorzitter van het Thijmgenootschap, is de terughoudendheid van de ECB te danken aan de fragiele euro.

Het artikel is hier te vinden: ECB aarzelt door fragiele euro.