In het huidige tijdsgewricht zien we steeds meer nadruk op toezicht, controle en handhaving, terwijl er tevens een toenemend beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Het politiek-maatschappelijke debat lijkt hiermee te gaan over de relatie tussen staat en individuele burgers.

Deze nieuwe aflevering in de Annalen van het Thijmgenootschap is te bestellen en te koop in de betere boekwinkel. Leden van het Thijmgenootschap krijgen het thuisgestuurd. Ook lid worden?

Veel minder aandacht bestaat er voor de kracht van nieuwe gemeenschappen, waarin mensen elkaar onderling proberen te versterken. Voorbeelden hiervan zijn netwerken of coöperaties waarin mensen en organisaties samenwerken om hun stad, wijk of dorp leefbaar te houden of hun gedeelde belang voor zorg, wonen of pensioen te behartigen.

Juist in onze geïndividualiseerde samenleving zijn deze onderlinge verbanden van mensen en organisaties interessant. Hoe zien dergelijke hedendaagse gemeenschappen eruit en waarin verschillen zij van meer traditionele vormen? Wat is de rol van burgers in deze gemeenschappen en welke verwachtingen hebben actieve burgers van elkaar en van de overheid en professionele organisaties? Op welke gebieden kunnen overheden faciliteren en waar zouden zij juist iets moeten laten?

In dit boek staat de kracht van de gemeenschap centraal. We proberen te achterhalen waar hedendaagse vormen van subsidiariteit en solidariteit over gaan en wat we hiervan kunnen leren.

De kracht van de gemeenschap biedt zowel historische en filosofische beschouwingen als praktische ervaringen en reflecties op hedendaagse concrete gemeenschappen.

Onder redactie van prof. Nicolette van Gestel, lid van de wetenschappelijke raad van het Thijmgenootschap.

ISBN 978 90 5625 439 1,
152 blz.
€15,95 

Deze bundel is opgedragen aan de inspirator ervan: Simone de Wit, overleden op 16 maart 2015