Op 16 november jongstleden hield het Thijmgenootschap haar jaarvergadering. Hieronder zijn de concept-notulen van de vergadering toegevoegd. Daarnaast vindt u ook het Eindrapport van de Commissie Toekomstvisie Thijmgenootschap.

Op 16 november jongstleden hield het Thijmgenootschap haar jaarvergadering. Hieronder zijn de concept-notulen van de vergadering toegevoegd. Daarnaast vindt u ook het Eindrapport van de Commissie Toekomstvisie Thijmgenootschap.