Wij nodigen u van harte uit op 20 november 2021 om 14:00 uur online voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap. Let op: Na raadgeving van onze medische afdeling hebben we alsnog besloten om de Algemene Ledenvergadering niet fysiek door te laten gaan. Deze online vergadering zal hetzelfde programma volgen als de fysieke bijeenkomst.

De agenda van de Algemene Ledenvergadering is als volgt:

1.            Opening

2.            Vaststelling agenda

3.            Mededelingen

4.            Verslag van de schriftelijke ALV 2019 – zie bijlage 1

5.            Jaarverslag 2020 – zie bijlage 2

6.            Financieel Jaarverslag 2020 | Oordeel kascommissie en decharge bestuur – zie bijlage 3a-c

7.            Benoeming leden kascontrolecommissie 2021 – zie bijlage 3d

8.            Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) – zie bijlage 4

9.            Af- en aantreden algemeen bestuur – zie bijlage 5

10.         Presentatie vernieuwde huisstijl Thijmgenootschap

11.         Rondvraag

12.         Inhoudelijk programma met avant-premières van twee te verschijnen bundels – zie bijgevoegde Kennisgeving en onderstaand bericht

13.          Sluiting

U kunt zich aanmelden tot 14 november 2021 via deze link.

 

De ALV begint om 14:30 uur en eindigt rond 17.30 uur. U kunt online deelnemen vanaf 14:00 uur.

De Zoom link voor ALV:  

https://radbouduniversity.zoom.us/j/82100286418?pwd=dlNYczVmWU1Jd0svNDlEVjgyV1RwUT09

Meeting ID: 821 0028 6418 

Passcode: 491351 

 

Inhoudelijk programma: "De jacht naar rust" en "Foute denkers"

De bijeenkomst heeft betrekking op twee Thijm-bundels die binnenkort verschijnen: “De jacht naar rust” door Thijm-stipendiaathouder en onlangs gepromoveerd bestuurskundige dr. Robert van Putten en “Foute Denkers” door prof. dr. Theo de Wit. Het inhoudelijke deel van het programma start om 15:30. Zowel Robert van Putten als Theo de Wit zullen een referaat houden waarin zij ons meenemen langs de highlights van de bundels. Twee externe sprekers houden een co-referaat waarin zij de gepresenteerde ideeën verder tegen het licht houden. Onder andere prof. dr. Paul van der Velde zal spreken over rust in de oosterse traditie. Er is volop ruimte om met de sprekers in gesprek te gaan, en we sluiten de bijeenkomst af met een borrel.

Het inhoudelijk programma ziet er als volgt uit:

  • 14:00 Inloop
  • 14:30 Algemene Ledenvergadering (alleen leden)
  • 15:30 pauze met koffie en thee en inloop voor niet-leden
  • 15:45 start inhoudelijk programma (referaten n.a.v. twee te verschijnen Thijm-bundels : prof. dr. Theo de Wit over "Foute Denkers" en dr. Robert van Putten en prof. dr. Paul van der Velde over "de Jacht naar Rust". Tussendoor is veel gelegenheid om in gesprek te gaan met de sprekers.
  • Circa 17:30 einde


Dr. Robert van Putten


Prof. dr. Theo de Wit