'Geld speelt wel een rol!' Dat was de uitdagende ondertitel van het avondsymposium 'De euro in de spreekkamer', georganiseerd door de medische afdeling van het Thijmgenootschap, op 19 maart in het auditorium van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. U kunt nu hieronder de presentaties nalezen.

Met medewerking van André RouvoetHoe zit het met de bekostiging van onze zorg? Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de overheid en van de ziektekostenverzekeraars? Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de individuele patiënt en voor artsen? Kan de zorg volgens de nieuwe financiële normen wel naar behoren worden uitgevoerd?

Kortom: waar botst de ethiek met het marktgericht denken?

Tijdens dit symposium werd op deze problematiek ingegaan met een vijftal presentaties vanuit historisch, financieel, juridisch, praktisch en ethisch perspectief.

Met medewerking van prof. dr Theo Wobbes (voorzitter Medische Afdeling van het Thijmgenootschap); dr K.P. Companje (Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars); mr A. Rouvoet (voorzitter Zorgverzekeraars Nederland); mr drs N.U.N. Kien (advocaat); dr A. Kramer (huisarts); dr E. Kompanje (Ethicus Erasmus MC, Rotterdam).