Zitten rechters steeds vaker op de stoel van de wetgever? De kritiek op de rol van de rechter neemt toe sinds de uitspraken in de Urgenda-, stikstof- en IS-vrouwenzaak. Trekken rechters steeds meer macht naar zich toe? Of doet de controlerende macht slechts zijn werk? Luister naar jurist Hansko Broeksteeg en rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt en denk mee over de vraag of de verhouding tussen recht en politiek onder druk staat.

Ronald Tinnevelt is lid van de Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap en sinds 1 januari jongstleden de nieuwe hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit.

Datum: donderdag 25 februari 2021
Tijd: 20:00 tot
Locatie: Online
Organisator(s):Radboud Reflects en Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Spreker: Jurist Hansko Broeksteeg en rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt

Verdere informatie over de online lezing vindt u hier: https://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/@1295775/politieke-rechters-lezingen-jurist-hansko/

Politieke rechters? | Lezingen door jurist Hansko Broeksteeg en rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt