Circa vijftig mensen woonden op 14 oktober in Utrecht het expertseminar bij ter gelegenheid van het Thijm-stipendium van Michiel Meijer. Het werd een geslaagd gesprek van een divers gezelschap jonge filosofen over de bronnen van 'onze' westerse moraal.

Filosofen blijven graag binnen hun eigen discipline, signaleerde Michiel Meijer. Vandaar dat hij blij was met het gesprek van jonge collega-wijsgeren met zeer diverse achtergronden en expertises, onder de intrigerende titel Overtuigd en toch onzeker.

Filosofen Wouter Kalf, Michiel Meijer, Sem de Maagt, Rob Compaijen, Hedwig Gaasterland en Julia Hermann belichtten vanuit diverse filosofische invalshoeken het probleem van de rechtvaardiging van moraal en reflecteerden op de overtuigingen en onzekerheden die (impliciet of expliciet) een rol spelen in het publieke debat over 'onze' moraal van vrijheid, democratie en mensenrechten.

De sprekers gingen in hun lezingen in op de relatie tussen moraal, waarheid en wetenschap, de zin en de onzin van rechtvaardigingstheorieën en de vraag waarom morele overtuigingen überhaupt gefundeerd moeten worden.

Het feit dat de sprekers het zeker niet altijd eens waren leidde tot een geslaagd seminar met prikkelende lezingen, levendige discussies en enthousiaste reacties van de circa vijftig deelnemers.

Thijm-stipendiaat en organisator Michiel Meijer: 'Het was een aangename verrassing dat de sprekers elk op hun eigen wijze het verschil (en niet de continuïteit) probeerden te duiden tussen ethische en wetenschappelijke reflectie, tussen morele en empirische uitspraken. In een filosofisch klimaat dat steeds meer de mores van de natuurwetenschappen overneemt is dat een verademing.'

Eerder verscheen: Jonge filosofen over de bronnen van 'onze' moraal