'Dit komt wel slecht uit, want we zouden met enkele mensen de samenleving gaan verbeteren.' Dit zei Simone mij een jaar geleden, toen bij haar een ongeneeslijke ziekte was geconstateerd. Simone de Wit, bestuurslid van de rechts- en bestuurskundige afdeling van het Thijmgenootschap, is 16 maart in Amsterdam overleden.

Theoloog, onderwijsbestuurder, katholiek. Ik heb Simone de afgelopen jaren leren kennen als iemand die op veel plaatsen in de samenleving mee wil denken en doen. In het onderwijs, bij de politie, in de media en voor ontwikkelingssamenwerking. Steeds vanuit dezelfde passie en oprechte betrokkenheid.

Ze was eigen eigentijds katholiek, 'rooms & ondernemend', zeiden we wel eens tegen elkaar. Als theoloog stond ze midden in de wereld met geloof in wonderen, maar ook nuchterheid vanuit haar geboortegebied Noord-Holland. En ze was altijd in voor de goede dingen van het leven; zonder de verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen.

Tot het laatst toe heeft ze zich ingezet voor allerlei zaken, die haar boeiden. Zo ook was er haar inzet voor de meest recente Thijmbundel, De kracht van de gemeenschap, opdat deze inhoudelijk, organisatorisch en redactioneel goed zou zijn. Terecht is dit Thijm-boekwerk aan Simone opgedragen.

In één van mijn laatste gesprekken met haar heb ik haar gevraagd welke dingen ik kan meenemen om de samenleving te verbeteren, zoals we hadden afgesproken. Deze taak stopt niet bij het afscheid van Simone. Zoals iedere gemeenschap de kracht heeft om verder te gaan.

Namens de Rechts- en Bestuurskundige afdeling van het Thijmgenootschap
Frank A.M. van den Heuvel
voorzitter