14 juni a.s. vindt het eerste stipendiaatssymposium van Emma Cohen de Lara plaats in Utrecht. Dr. Cohen de Lara heeft afglopen november het tweede Thijmstipendium in ontvangst genomen en organiseert het symposium met de titel 'Plato en de sofisten: Een spiegel voor onze tijd'.

Zorgen over het populisme en populistische retoriek in het post-waarheid-tijdperk lijken alleen maar toe te nemen. De simplistische maar effectieve retoriek van populistische politici, minachting voor feiten en expertise, en verkiezingsstrategieën waarbij het manipulatief gebruik van big data ervoor zorgt dat de kiezers zich voelen bespeeld, leiden tot onrust en verontwaardiging. Met deze moderne problematiek in ons achterhoofd keren we terug naar het klassieke Athene, de eerste democratie en de plek waar de grote filosoof Plato nadacht over de problemen van manipulatie, de kracht van woorden, volksmennerij, en het belang van goed onderwijs als tegengif. In zijn dialogen gaat Plato de strijd aan met zogeheten sofisten, intellectuele kooplieden bij wie de Athense elite haar onderwijs afnam. De sofisten hadden, ondanks onderlinge verschillen, met elkaar gemeenschappelijk dat ze kritisch waren op alle vormen van objectieve waarheid. Gezamenlijk voedden ze een generatie op die alles bevraagde maar niet meer wist waar ze nog in geloofde. Hoe gaat Plato in zijn dialogen om met de sofisten? En wat kunnen we hiervan meenemen naar onze tijd?

Datum:            Vrijdag 14 juni 2019

Tijdstip:           9:30 – 16:30h [lunch inbegrepen]

Locatie:           Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1, Utrecht [op loopafstand van Utrecht CS].

Deelname is gratis maar het aantal plekken is beperkt. Gelieve zich op te geven bij dr. Emma Cohen de Lara door een email te sturen naar ecohende@gmail.com, of telefonisch: 06-4522 6124. Begin september zal een bredere bijeenkomst worden georganiseerd.

 

Programma

9:30     Inloop met koffie/thee

10:00   Inleiding door voorzitter & redacteur

10:15   Bas van Bommel, Filosofen tegen redenaars. Een tijdloze strijd om de vorming van de jeugd 

11:00   Jeroen Bons, Plato's Phaedrus en het Grote Onderwijsdebat in Athene

11:45   Bert van den Berg, Woorden en dingen: de sofist Prodicus en Plato’s Cratylus

12:30   Olaf Tans, De volkswil in de knel: een diagnose aan de hand van Plato’s meta-mythologie

13:15   Lunch

14:15   Albert Joosse [onder voorbehoud], De Alcibiades I: een spiegel van het Socratische gesprek

15:00   Diederik Burgersdijk, Waarheid en retorica in democratie. Plato's Menexenos als reactie op Pericles' lijkrede by Thucydides 

15:45   Emma Cohen de Lara, Schaamte, schaamteloosheid, en democratie in Plato’s Gorgias

[en nabespreking]

16:30   Einde symposium