De Afdeling Katholieke Theologie organiseert een studiemiddag onder de titel:  Theologie morgen. Visioenen over kerk en wetenschap,  op vrijdag 6 juni 2014, van 13.30 tot 16.30 in de Manresazaal, klooster Mariënburg, St. Janssingel 92 in Den Bosch.

De Afdeling Katholieke Theologie organiseert een studiemiddag onder de titel:  Theologie morgen. Visioenen over kerk en wetenschap,  op vrijdag 6 juni 2014, van 13.30 tot 16.30 in de Manresazaal, klooster Mariënburg, St. Janssingel 92 in Den Bosch.

De Internationale Theologische Commissie publiceerde in 2012 het document Theologie Vandaag, dat we bediscussieerd hebben op een studiemiddag in mei 2013. Nu willen we meer naar de toekomst kijken. Wat zou een gedroomd curriculum voor de theologiestudie zijn waarin de belangen van kerk en wetenschap gezamenlijk worden gewaarborgd? Hoe kunnen we toekomstige theologiestudenten zo opleiden dat ze de taal van de wetenschap en van de Kerk tegelijk kunnen spreken of kunnen integreren? Welke ideeën, creatieve voorstellen, dromen hebben hierover?
Deze bijeenkomst is de laatste in een serie van vier over de verhouding Kerk en theologie.

Sprekers:

Ben VedderProf. dr. Ben Vedder, voorzitter Stichting Thomas More, voorzitter Instituut van het Oosters Christendom, oud docent seminarie Janscentrum, emeritus hoogleraar metafysica en godsdienstwijsbegeerte RU-Nijmegen, oud-decaan theologische faculteit RU-Nijmegen en oud-decaan Theologische Faculteit Tilburg

Prof. dr. Kristof Struys, docent systematische theologie KU Leuven en bisschoppelijk vicaris voor kerkelijke opleidingen aartsbisdom Mechelen-Brussel

Dr. Lambert Hendriks, docent en vice-rector seminarie Rolduc, gastonderzoeker Fac. Katholieke Theologie (Tilburg University) en hoofdredacteur van Communio

Dagvoorzitter: Dr. Stephan van Erp, docent systematische theologie RU-Nijmegen

Programma:

13.15 – 13.30 inloop

13.30 – 14.00 Ben Vedder: Van ideaal naar werkelijkheid

14.00 – 14.30 Kristof Struys: Gedachtenis van Schola Maior en Schola Minor

14.30 – 15.00 Lambert Hendriks: “Ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken” (Hd. 2,6). De taal van wetenschap en Kerk als Babel of als Pinksteren?

15.00 – 15.15 pauze

15.15 – 16.30 plenaire discussie

Mocht u andere belangstellenden willen meenemen, dan bent u van harte daartoe uitgenodigd. U kunt zich (kosteloos) aanmelden tot uiterlijk 3 juni 2014 per e-mail bij de secretaris van de Afd. Katholieke Theologie, Harm Goris: h.m.j.goris@tilburguniversity.edu