Tijdens het symposium op 1 november 2014 in Den Bosch wordt om 12.45 uur de statutair verplichte, jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap gehouden. In verband hiermee gelieve hieronder aan te treffen:

Prof. mr. Sebastiaan Roes
alg. secretaris