In verband met, en te uwer voorbereiding op, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap op zaterdag 16 november 2013 tijdens de lunchpauze van het ATT-jaarsymposium in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen …

In verband met, en te uwer voorbereiding op, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap op zaterdag 16 november 2013 tijdens de lunchpauze van het ATT-jaarsymposium in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen …

… gelieve hierbij, overeenkomstig art. 19 van de verenigingsstatuten, laatstelijk gewijzigd op 7 december 2012, aan te treffen:

Prof. mr. Roes, alg. secretaris Thijmgenootschap