Tijdens het symposium op 31 oktober 2015 in Utrecht wordt tijdens de lunchpauze de statutair verplichte, jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap gehouden.

In verband hiermee gelieve hieronder aan te treffen:

– de concept-agenda,
– het concept-verslag van de ALV van 1 november 2014,
– het concept-jaarverslag 2014,
– de concept-jaarrekening 2014 en
– de verklaring van de kascommissie.

Prof. mr. Sebastiaan Roes, alg. secretaris