LET OP: VOLGEBOEKT – Piet-Hein Donner, James Kennedy, Bas Heijne en Hans Boutellier: het zijn een paar van de klinkende namen op het jaarlijkse symposium van het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbert Vereniging, op zaterdag 1 november in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch.

LET OP: VOLGEBOEKT  – Piet-Hein Donner, James Kennedy, Bas Heijne en Hans Boutellier: het zijn een paar van de klinkende namen op het jaarlijkse symposium van het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbert Vereniging, op zaterdag 1 november in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch.

Piet Hein DonnerZij spreken met elkaar en met u over Ter verantwoording geroepen. Nieuwe visies op maatschappelijk vertrouwen.

Nalatigheid, fraude of misbruik vormen aanleiding voor felle maatschappelijke debatten. Om fouten en schuld te voorkomen zijn verantwoordingssystemen bedacht die voor een belangrijk deel het maatschappelijke leven zijn gaan bepalen. Dit heeft geleid tot een samenleving met veel regels en toezicht.

Helpt dit te voorkomen dat er meer fouten worden gemaakt? Of is het middel erger dan de kwaal? Hebben we onze verantwoordelijkheid niet al te zeer uit handen gegeven aan wet- en regelgeving?

In economie, geneeskunde, bestuur, wetenschap & onderwijs zoekt men naar een goede balans tussen toezicht en vertrouwen. Is de verantwoordingscultuur te ver doorgeschoten? Begrijpen wij nog wel aan wie of wat we verantwoording schuldig zijn, en waarom? De maatschappelijke discussies hierover laten een behoefte zien aan nieuwe visies op collectieve verantwoordelijkheid.

Klik op de afbeelding voor de folder (pdf)Tijdens het jaarlijkse symposium van het Thijmgenootschap, Stichting Thomas More en de Adelbert Vereniging gaan sprekers uit wetenschap, politiek en cultuur hierover met elkaar in gesprek. ’s Ochtends leiden historicus prof. dr. James Kennedy en jurist mr. Piet Hein Donner het thema in.
Na een cultuurfilosofische beschouwing van essayist Bas Heijne, is er ’s middags een forumdiscussie met o.a. drs. Rachida Talal-Azimi, religiewetenschapster (Radboud Universiteit), prof. dr. Hans Boutellier (VU/Verwey-Jonker Instituut), en dr. Maria van den Muijsenbergh, huisarts en senior onderzoeker (Radboud Universiteit) onder leiding van dagvoorzitter mr. Yvonne Timmerman-Buck (lid van de Raad van State).
Het symposium vindt plaats in het onlangs gerenoveerde Noord-Brabants Museum. Tijdens de lunchpauze bestaat de mogelijkheid om het museum te bezichtigen. De prijs van lunch en museum zijn bij de entreeprijs inbegrepen. Bij opgave vermelden of u van het museumbezoek gebruik wilt maken.

Programma

Yvonne Timmerman-BuckDagvoorzitter: Yvonne Timmerman-Buck

10.30 – 11.00 – Ontvangst met koffie en thee

11.00 – 11.10 – Opening door de dagvoorzitter

11.15 – 12.00 – Lezing James Kennedy, hoogleraar Geschiedenis van Nederland (Universiteit van Amsterdam)

12.00 – 12.45 – Lezing Piet-Hein Donner, vice-president van de Raad van State

12.45 – 14.15 – Lunch en gelegenheid tot museumbezoek

14.15 – 14.45 – Lezing Bas Heijne (schrijver en NRC-columnist) 14.45 – 14.55 – Muzikaal intermezzo

James Kennedy14.55 – 16.30 – Forumdiscussie met o.a.

Hans Boutellier, hoogleraar Veiligheid & Burgerschap (VU Amsterdam)

Jan Bransen, hoogleraar gedragswetenschappen (Radboud Universiteit)

Maria van de Muijsenbergh, huisarts en senior onderzoeker (Radboud Universiteit)

John Rijsman (Tilburg University)

Rachida Talal-Azimi, promovenda Islamitisch Financieren (Radboud Universiteit)

Wim van der Donk, Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant

AndreĢ Knottnerus, voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

16.30 – 17.00 – Afsluiting met borrel

Inschrijving gesloten

Contact is mogelijk via info@katholieknetwerk.nl. Mocht u zich hebben aangemeld maar toch verhinderd zijn, geef het door, dan kan een ander in uw plaats.

De kosten, inclusief lunch en museumbezoek, bedragen € 40,- per persoon.
Voor studenten is de toegang € 10,-
Bij opgave vermelden of u van het museumbezoek gebruik wilt maken.

Uw inschrijving is voltooid na ontvangst van de entreeprijs x het aantal bezoekers op rekeningnummer NL30 INGB 0004 4556 60 t.n.v. Katholiek Netwerk te ‘s-Hertogenbosch o.v.v. ATT Symposium 2014 en uw naam.

Bij annulering na 20 oktober 2014 blijft de betalingsverplichting bestaan.

Meer informatie en contact

Voor inlichtingen over het symposium kunt u zich wenden tot het secretariaat van het VKMO – Katholiek Netwerk.
Tel. : 073 6134140
info@katholieknetwerk.nl
www.katholieknetwerk.nl

Klik hier voor de folder symposium 2014