Op de namiddag en avond van 20 maart 2014 organiseert de medische afdeling van het Thijmgenootschap het jaarlijkse symposium, dit keer onder de titel 'Baas over eigen lichaam? Dilemma’s rond zelfbeschikking en gezondheid', in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s-Hertogenbosch.

Op de namiddag en avond van 20 maart 2014 organiseert de medische afdeling van het Thijmgenootschap het jaarlijkse symposium, dit keer onder de titel 'Baas over eigen lichaam? Dilemma’s rond zelfbeschikking en gezondheid', in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s-Hertogenbosch.

 Theo Wobbes, chirurg en voorzitter van de medische afdeling.Het symposium gaat over de (grenzen aan) de zelfbeschikking van mensen over hun eigen lichaam. Wat houdt het recht op zelfbeschikking in? Waardoor worden keuzen van mensen in onze (seculiere) maatschappij bepaald: zijn we echt vrij, autonoom in onze keuzen? Wat betekent het voor artsen en verpleegkundigen om geconfronteerd te worden met de gevolgen van dit zelfbeschikkingsrecht voor de gezondheid. Op wiens bord komen de consequenties  als de burger keuzes maakt die slecht zijn voor zijn gezondheid? Hebben wij als maatschappij het recht om grenzen te stellen aan die zelfbeschikking? En waar liggen juridische en ethische grenzen in de gezondheidszorg wanneer de keuze van de burger ongezond is, of botst met de optimale behandeling?

Deze vragen worden besproken door vijf inleiders, vanuit sociologische, filosofische, medische, juridische en ethische invalshoek.

Praktische informatie

Het symposium vindt plaats op donderdag 20 maart 2014, in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s Hertogenbosch, van 17 tot 21.30 uur. Voor alle deelnemers is er een lichte maaltijd en een borrel na afloop. Accreditatie voor alle medische beroepen is aangevraagd. De toegangsprijs bedraagt 50 euro (leden Thijmgenootschap 40 euro en studenten gratis).

Programma:

  • Inloop en koffie 16.30 – 17.00
  • Prof. dr. Theo Wobbes, chirurg en voorzitter Medische afdeling Thijmgenootschap

Inleiding 17.00 – 17.10

  • Dr. Jenny Slatman, UHD filosofie, departement metamedica, Universiteit Maastricht

Zelfbeschikking over eigen lichaam, wat verstaan we daaronder 17.10 – 17.40

  • dr. Thomas Nys, UD, Departement Wijsbegeerte, Philosophy and Public Affairs UvA

Hoe vrij is de mens om ‘autonome’ keuzes te maken? 17.40 – 18.10

  • Dr. Simone van der Burg, IQ Healthcare Radboudumc NIjmegen

Zelfbeschikking in de gezondheidszorg 18.10 – 18.40

  • Pauze met soep en broodjes 18.40 – 19.30
  • prof. mr. dr. Joep Hubben, advocaat en hoogleraar gezondheidsrecht RU Groningen

Baas over eigen lichaam? Welke grenzen stellen wetgever en rechter? 19.30 – 20.00

  • Dr. Gert Olthuis, IQ healthcare Radboudumc Nijmegen

'Het lichaam in de zorg – een zorgethische reflectie'. 20.00 – 20.30

  • Discussie met sprekers en de zaal 20.30 – 21.00
  • Afsluiting en borrel 21.00 – 22.00

Medische afdeling Thijmgenootschap Secretariaat: Dr. M.E.T.C van den Muijsenbergh Heyendaalseweg 27 6524 SE Nijmegen maria.vandenmuijsenbergh@radboudumc.nl