De afdelingen filosofie en katholieke theologie van het Thijmgenootschap organiseren op zaterdag 13 september in Utrecht het symposium Een open plek in de ziel. ‘Geloven’ in een seculiere wereld. Met medewerking van onder meer schrijfster Désanne van Brederode en journaliste Monic Slingerland.

De afdelingen filosofie en katholieke theologie van het Thijmgenootschap organiseren op zaterdag 13 september in Utrecht het symposium Een open plek in de ziel. ‘Geloven’ in een seculiere wereld. Met medewerking van onder meer schrijfster Désanne van Brederode en journaliste Monic Slingerland.

Desanne van Brederode'Religie zonder God’, ‘de bijbel voor ongelovigen’, een ‘kerkdienst voor atheïsten’, niemand kijkt er meer vreemd van op. Religieus zijn zonder godsgeloof is een fenomeen dat bij onze tijdgeest lijkt te horen. We leven in een tijd waarin het traditionele onderscheid tussen ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’ in toenemende mate lijkt te verdwijnen.

Het is waar: mensen hebben massaal afscheid genomen van het geloof van hun (voor)ouders en gebroken met kerk en christendom. We leven in een ‘geseculariseerde’ samenleving. Maar daarmee is blijkbaar de behoefte aan geloof en spiritualiteit niet komen te vervallen. Termen als ‘gelovig’, ‘ongelovig’, ‘religieus’, ‘seculier’ blijken zich niet altijd aan een eenduidige en herkenbare logica te houden. Dat je niet gelooft in een God, maakt je nog niet per se tot een ‘atheist’ die ook elke vorm van spiritualiteit vaarwel heeft gezegd.

Er bestaat een tussengebied tussen de ‘gelovigen’ aan de ene kant en de ‘niet-gelovigen’ aan de andere kant. Kan men hier nog spreken van ‘godsgeloof’? Of zou men beter kunnen spreken van een spiritueel beleven dat zich richt op diepere lagen van het menselijk bestaan waar ook de kunst en de poëzie uit putten, en die zich moeilijk laten vastleggen in dogmatiek en organisatie.

Monic SlingerlandHoe moeten we dit nieuwe tussengebied tussen geloof en ongeloof duiden? Wat heet nog ‘geloven’ als we niet langer in God geloven? Gaat het nieuwe geloven niet mank aan vormloosheid, gaat er niet iets wezenlijks verloren bij alle nadruk op beleving en gevoel? Verliest deze spiritualiteit zich niet te zeer in het innerlijke, zodat de wereld van de politiek en de samenleving buiten schot blijven? En hebben gezag, traditie, institutie, etc. nu helemaal afgedaan? Belangrijke vragen die centraal staan op dit symposium gewijd aan vraag naar geloof en geloven, in oude en in nieuwe zin.

Dagvoorzitter: Trouw-redacteur Monic Slingerland

Plaats: Ariënsinstituut Keistraat 9 te Utrecht. Goed te bereiken met openbaar vervoer.

Kosten: € 15.

Aanmelding: via deze website (klik hier)

Programma:

10.00 – 10.30            Inloop met koffie, thee

10.30 – 10.35            Opening, welkom

10.35 – 11.20            Lezing Rudi te Velde: De gelovige, de on-gelovige en de niets-gelovige

11.20 – 11.35            Vragen

11.35 – 12.20            Lezing Stephan van Erp: Sensus fidei: geloven in de kerk

12.20 – 12.35            Vragen

12.35 – 13.30            Lunch

13.30 – 14.00            Lezing Theo de Wit: Waartoe dient de publieke ruimte in een multi-religieuze democratie?

14.00 – 14.30            Lezing Herman Westerink: Spiritualiteit als crisisbegrip

14.30 – 14.45            Pauze met koffie,thee

14.45 – 15.05            Lezing Désanne van Brederode: Zelf geloofwaardig worden

15.05 – 16.00            Forumdiscussie

16.00 – 16.45            Borrel