Kom ook naar het jaarlijkse symposium van het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbertvereniging, op zaterdag 31 oktober 2015 in de Aula van de Universiteit Utrecht. Thema is de veranderende plaats van ouderdom en de verhoudingen tussen generaties in onze cultuur, onder de titel Vervagende leeftijdsgrenzen, samen leven voorbij de generatieverschillen.

Maaltijd der vrienden, van Charly Toorop. Boymans van Beuningen, Rotterdam
Yolande Kuin, psychogerontoloogAanmelden is mogelijk via dit aanmeldformulier.

'De herfst is de mooiste tijd van mijn leven. Met mildheid en mededogen bezie ik de dingen. Ik besteed mijn tijd aan zaken die belangrijk voor me zijn, niet omdat het moet.' Het ouder worden is niet alleen maar kommer en kwel. Voor talloze mannen en vrouwen is het de fase om te oogsten wat zij gedurende hun leven hebben gezaaid. Ouderdom heeft in onze tijd een nieuw, positief gezicht gekregen.

Toch denkt men daar in de samenleving vaak anders over. Oude mensen zijn duur. Zijn ze boven de 85, dan kosten ze 29.000 euro per jaar aan zorg. Oude mensen eten het pensioen op van de jongeren. Oude mensen zijn langzaam en worden dement. Ze hebben hun beste tijd gehad en hun rest niets anders dan de tijd uitzitten. Nee, het is volgens velen nog altijd geen lonkend perspectief: oud worden.
 
Martin Buijsen, jurist en filosoofEconomische en wetenschappelijke ontwikkelingen veranderen onze visies op ouderdom en op leeftijds- en generatieverschillen. Door druk op de zorg ontstaan er nieuwe samenlevingsvormen, waarin jong en oud van elkaar leren en naar elkaar omzien. Door de medische en technologische vooruitgang vervagen de grenzen tussen leeftijdsgroepen en verandert het karakter van de zorg. Wat zijn de gevolgen hiervan? En wat zijn de kansen?
 
De sprekers besteden tijdens dit symposium vanuit verschillende perspectieven aandacht aan de vervagende leeftijdsgrenzen. De nadruk ligt op nieuwe praktijken van goed ouder worden en samenleven, waarbij ook jongere generaties betrokken zijn. Zijn er initiatieven aan te wijzen van mensen die erin slagen om de onvermijdelijke kwetsbaarheid en afhankelijkheid te transformeren tot een kracht die eenzaamheid kan overwinnen en de kloof tussen de generaties overbrugt? Welke rol kunnen wetenschap en politiek hierbij spelen?
 
Stephan van Erp, dagvoorzitterHet symposium vindt plaats in de Aula van de Universiteit van Utrecht, op tien minuten loopafstand van het Centraal Station. Tijdens de lunchpauze kunt u een mooie wandeling door het centrum van Utrecht maken of de nabijgelegen Dom of het Museum Catharijneconvent bezoeken. De prijs van de lunch is bij de entreeprijs inbegrepen.

Programma

Dagvoorzitter: prof. dr. Stephan van Erp (theoloog, KU Leuven, en voorzitter van de wetenschappelijke raad van het Thijmgenootschap)
 
10.30 uur – Ontvangst met koffie en thee
 
Rieks op den Akker, wiskundige en computerwetenschapper11.00 – 11.10 uur – Welkom en inleiding door de dagvoorzitter
 
11.10 – 11.40 uur – Van segregatie naar integratie: Ouder worden is steeds meer van deze tijd. Dr. Yolande Kuin (psychogerontoloog en gezondheidszorgpsycholoog, Radboud Universiteit Nijmegen).
 
11.40 – 12.10 uur – Wie zorgt voor wie? Intergenerationele solidariteit in de 21e eeuw. Prof. dr. Martin Buijsen (jurist en filosoof – hoogleraar recht en gezondheidszorg, Erasmus Universiteit).
 
12.10 – 12.30 uur – Vragen en discussie
 
12.30 – 14.00 uur – Lunch
 
Jasper Klapwijk, politicoloog14.00 – 14.10 uur – Muzikaal intermezzo
 
14.10 – 14.40 uur – Nieuw gezelschap? Interactie met sociale robots in verschillende generaties. Dr. Rieks op den Akker (wiskundige en computerwetenschapper – docent informatica, UT Twente).
 
14.40 – 15.10 uur – Van onderen!? De nieuwe coöperatieve beweging in wonen en zorg. Jasper Klapwijk (politicoloog en bedrijfskundige, Woonzorg Nederland)
 
15.10 – 15.30 uur – Vragen en discussie
 
Holkje van der Veer, dominicanes en schrijfster15.30 – 15.40 uur – Muzikaal intermezzo
 
15.40 – 16.20 uur – Het klooster: een leerschool voor alle leeftijden. Zr. Holkje van der Veer o.p. (dominicanes en schrijfster)
 
16.20-16.30 uur – Afsluitend woord dagvoorzitter
 
16.30 uur – Borrel

Inschrijving

Aanmelden is mogelijk via dit aanmeldformulier.
De kosten, inclusief lunch, bedragen € 40,- per persoon. Voor studenten is de toegang € 10,-

Uw inschrijving is voltooid na ontvangst van de entreeprijs x het aantal bezoekers op rekeningnummer NL30 INGB 0004 4556 60 t.n.v. Katholiek Netwerk te ‘s-Hertogenbosch o.v.v. ATT Symposium 2015 en uw naam.
 
Aanmelding is mogelijk tot 20 oktober 2015. Bij annulering na 20 oktober 2015 blijft de betalingsverplichting bestaan.

Let op: vorig jaar raakte het symposium uitverkocht: meldt u zich op tijd aan!

 aula Universiteit Utrecht, Domplein 29

Meer informatie en contact

Voor inlichtingen over het symposium kunt u zich wenden tot het secretariaat van het VKMO – Katholiek Netwerk.
Tel. 073 6134140
info@katholieknetwerk.nl
www.katholieknetwerk.nl

Over de organisatoren

Thijmgenootschap
Het Thijmgenootschap  – vereniging voor wetenschap en levensbeschouwing –  stelt zich ten doel wetenschappelijke reflectie te bevorderen op ontwikkelingen in cultuur en samenleving vanuit een christelijk perspectief. Daartoe geeft zij vier maal per jaar een publicatie uit. De vereniging kent een medische afdeling, een rechts- en bestuurskundige afdeling, een wijsgerige afdeling, en een afdeling katholieke theologie.
 
Stichting Thomas More
Stichting Thomas More, voorheen Radboudstichting, vormt een netwerk van op mens en maatschappij betrokken hoger opgeleiden: kritisch reflecterende mannen en vrouwen die boven de horizon van hun studie en beroep weten uit te stijgen. Velen in het netwerk weten zich gesteund door de rijke en veelkleurige katholieke traditie, die hen helpt bij het scherp stellen van de fundamentele vragen waarmee zij in hun persoonlijk, professioneel en maatschappelijk leven worden geconfronteerd.
www.thomasmore.nl
 
Adelbert Vereniging
De Adelbert Vereniging werkt vanuit christelijke inspiratie aan reflectie op levensbeschouwelijke, politieke, culturele en sociaal economische onderwerpen. Zij doet dat door het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten. De regionale activiteiten worden georganiseerd door de afdelingen van de Adelbertvereniging en bestaan uit lezingen, discussies en excursies. De Adelbertvereniging functioneert als netwerk voor verschillende maatschappelijke groeperingen, disciplines en beroepsgroepen.
www.adelbertvereniging.nl