Tien leden hebben gereageerd op onze eerder verstuurde brief t.a.v. de schriftelijke ledenraadpleging. Allen hebben ingestemd met alle voorgelegde documenten.

 

 

Utrecht, 18 december 2020

 

Geachte leden,

Tien leden hebben gereageerd op onze eerder verstuurde brief t.a.v. de schriftelijke ledenraadpleging. Allen hebben ingestemd met alle voorgelegde documenten.

Eén vraag betrof waarom we er niet voor gekozen hebben een digitale ledenvergadering te organiseren ter consultatie van de leden. Er is in navolging van andere verenigingen voor gekozen om deze (toch) schriftelijk te laten plaatsvinden. Eerst hadden we wel het plan om een Zoom-bijeenkomst te houden vòòr het ATT-symposium, maar aangezien dat uiteindelijk op een doordeweekse dag plaatsvond leek dat ons niet meer haalbaar.

Dank aan de leden die gereageerd hebben, en ook aan hen die ons stilzwijgend instemming hebben verleend.

In het geval u het symposium hebt bekeken, hopen we dat u –ondanks de digitale beperkingen- net als wij hebt genoten van het gesprek. U kunt de link naar het symposium vinden in een eerder gestuurde email, of deze anders opvragen bij de secretaris.

https://youtu.be/C61o3PoNHDg

We willen u bij dezen een goede Kerstperiode en jaarwisseling toewensen, en hopen op een ontmoeting in 2021!

PS: op 28 januari organiseren we een bijeenkomst met de Thijm-stipendiaten. Meer informatie volgt spoedig op de website!

 

Het Thijm-bestuur