In onze samenleving vindt een jacht naar rust plaats. Met zijn stipendium onderzoekt Robert van Putten dit jaar de rol die het christendom gespeeld heeft en nog steeds kan spelen in deze zoektocht naar rust. Voor vakblad De Psycholoog schreef hij over de invloed van bestuur en politiek in deze jacht naar rust.

Lange tijd is de problematiek van prestatiedruk als een individueel probleem beschouwd. Maar als klachten zoals stress, angst en burn-out onderweg zijn om een belangrijke beroepsziekte te worden, is dat niet langer gerechtvaardigd. Maar de oplossing ligt niet alleen in het maken van beleid om prestatiedruk te verlichten, het is minstens zo belangrijk om naar de onderliggende bestuurscultuur te kijken. Dat is de kern van het betoog in het artikel ‘Ontspannen bestuur in een overspannen samenleving’. Sleutelwoorden daarin zijn gelatenheid, maathouden, nederigheid en ambachtelijkheid – noties die diep verweven zijn met de christelijke traditie. Het artikel is hier te lezen.