Zaterdag 3 november 2018 werd het tweede Thijmgenootschap stipendium uitgereikt aan dr. Emma Cohen de Lara. Ze is werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam en geeft les bij het Amsterdam University College. 

In haar bijdrage ging ze in op de zoektocht naar waarheid, de macht van woorden, en de rol van het onderwijs in het zogeheten post-truth tijdperk. Ze bepleitte een terugkeer naar de oude Grieken en weidde uit over de strijd die Plato voerde met de sofisten, wiens trucjes-onderwijs, gevatte retorica, en moreel relativisme hij verafschuwde. Ze stelde dat Plato met een soortgelijk probleem worstelde als wij nu, namelijk, dat juist in een democratie burgers zich steeds gemakkelijker lijken te laten manipuleren. 

Het is volgens haar nu dan ook een goed moment is om, met Plato’s dialogen als referentiekader, ons af te vragen wie vandaag de dag de sofisten zijn, en hoe wij ons het beste tegen sofisten kunnen wapenen. Ook ging ze nader in op haar onderzoekagenda die gaat over de bredere vraag naar hoe karakteronderwijs vorm kan krijgen op het niveau van universitair onderwijs. Daarbij wil ze laten zien hoe het lezen van klassieke teksten in de brede zin van het woord – dat wil zeggen gezaghebbende teksten van de filosofische, historische, literaire, culturele, en wetenschappelijke tradities die de grote vragen van het menselijk bestaan aansnijden – kunnen bijdragen aan de karaktervorming van de student.