De Afdeling Katholieke Theologie van het Thijmgenootschap nodigt u uit voor de ledenbijeenkomst op vrijdag 5 november, van 14.00 tot 17.00 op het Bisschoppelijk Paleis, Den Bosch met als titel “Naar ons beeld en gelijkenis” ICT en het theologisch mensbeeld.

Na lange tijd kunnen we als Afdeling Katholieke Theologie van het Thijmgenootschap weer bijeenkomen. Voor de komende twee jaar hebben we het thema gekozen ‘Theologie en ICT’ en we hebben vier bijeenkomsten rond dit thema gepland.

Ontwikkelingen op het gebied nano-, bio-, informatie- en cognitietechnologie (gemakshalve aangeduid met ICT) beïnvloeden op een fundamenteel niveau onze visie op en beleving van onszelf en de wereld. Wat die invloed precies inhoudt, is nog niet zo duidelijk. In een serie van vier bijeenkomsten willen we onderzoeken wat het betekent en kan gaan betekenen om in een digitale wereld te leven en welke bijdrage de theologie aan dat onderzoek kan leveren.

U bent u van harte uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst in de serie ‘Theologie en ICT’:

“Naar ons beeld en gelijkenis”. ICT en het theologisch mensbeeld 

Vrijdag 5 november, van 14.00 tot 17.00
Bisdomzaal, Bisschoppelijk Paleis, Parade 11, 5211 KL Den Bosch
(ongeveer 15 minuten lopen vanaf het NS-station Den Bosch)

Programma:

13.45 – 14.00  inloop
14.00 – 14.45   Theo Wobbes:  Als beeld en gelijkenis. Antropologische bespiegelingen
14.45 – 15.30   Frank Bosman: In de spiegel van de robot.
15.30 – 15.45  pauze
15.45 – 17.00  plenaire discussie

Techniek functioneert als een antropologische spiegel. We vergelijken ons hart met een pomp, ons geheugen met een harde schijf en onze hersenen met netwerken. Maar vervolgens vergeten we dat het metaforen zijn en dat de vergelijkingen partieel zijn: het hart wordt een pomp en onze hersenen worden neurale netwerken die informatie ‘verwerken’. Identiceren we ons met onze technische producten of houdt de vergelijking juist in dat we ons ervan onderscheiden?

Theo Wobbes zal ingaan op de fundamentele vraag wat het betekent om onszelf te vergelijken. Frank Bosman zal deze vraag concreet uitwerken aan de hand van een aantal populaire videogames.

Theo Wobbes is emeritus hoogleraar chirurgische oncologie (Radboudumc). In 2019 promoveerde hij in de filosofie op het proefschrift ‘ Mens of geen mens? Een filosofie van de posthuman.’

Frank Bosman is cultuurtheoloog (Tilburg University). Hij bestudeert de expliciete en im­pliciete religieuze elementen in de laat-moderne cultuur.

U kunt zich (kosteloos) aanmelden voor de bijeenkomst op 5 november tot uiterlijk 1 november 2021 per e-mail (H.J.M.J.Goris@tilburguniversity.edu). Mocht u andere belangstellenden willen meenemen, dan bent u van harte daartoe uitgenodigd.

 

De overige drie bijeenkomsten in de serie ‘Theologie en ICT’ zullen plaatsvinden in 2022 en het voorjaar van 2023. De thema’s daarvan zullen zijn:

2.         “In den beginne was het Woord”.  Voorjaar 2022 ICT en Bijbelwetenschappen. Geschreven teksten hebben altijd een dubbelfunctie gehad: informatie en interpretatie. Ze droegen kennis over én voorzagen de wereld van betekenis. In het huidige informatieparadigma komen de twee functies steeds losser van elkaar te staan. Informatie bestaat uit Big Data en algoritmes, terwijl  hermeneutiek en zingeving een zaak van persoonlijke voorkeur worden. Hoe gaan Bijbelwetenschappers met deze veranderingen om?

3.         “Stof zijt gij”. Najaar 2022. ICT en de verhouding lichaam-geest. In het cartesiaans dualisme was het lichaam objectief kenbaar maar vormde de geest een mysterie. Nu lijkt de geest niet meer dan een aantal berekeningen (computational thinking) en is het materiële problematisch geworden. Kunnen christelijke geloofs­gegeven als incarnatie, schepping uit het niets en de verrijzenis van het lichaam ons helpen om de verhouding tussen lichaam (materie) en ziel (geest) opnieuw denken?

4.         “En tot stof zult gij wederkeren”. Voorjaar 2023. ICT en onsterfelijkheid. ICT brengt de oude droom van onsterfelijkheid dichterbij: ontwikkelingen in de medische wetenschap, uploaden van je mind naar de cloud. Maar is onsterfelijkheid wel zo ideaal? Nietzsches ‘ewige Wiederkehr des Gleichen’ klinkt niet zo aantrekkelijk. Hoe verhoudt het verlangen naar onsterfelijkheid zich tot de christelijke idee van de dood, eschaton en het eeuwig leven bij/met God?