Van harte nodigen wij u uit voor het jaarlijkse ATT symposium dat dit jaar door het Thijmgenootschap in samenwerking met de Stichting Thomas More en de Adelbertvereniging georganiseerd is.

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 21 mei 2022 in de aula van Tilburg University. De hoofdlezing wordt gehouden door de Denker des Vaderlands, prof. dr. Paul van Tongeren. Zijn thema is hoogst actueel en raakt de gepolariseerde sfeer die de publieke meningsvorming de laatste jaren kenmerkt. De titel van deze lezing is namelijk:

Feiten, meningen en het maatschappelijk debat

Vervolgens Bas Heijne reageren en is er ruimte voor een onderlinge gedachtewisseling. We sluiten deze boeiende middag traditiegetrouw  met een borrel af.

Meer in detail ziet het programma er als volgt uit:

14.30              Opening door prof. dr. Maria van de Muijsenbergh vanuit Adelbertvereniging en Carlien Geelkerken vanui Stichting Thomas More

14.40              Lezing door prof. dr. Paul van Tongeren, Denker des vaderlands

15.30              Reflecties van Bas Heijne, publicist

16.00              Onderlinge gedachtewisseling onder leiding van prof. dr. Gabriël van den Brink

17.00              Afsluiting prof. dr. Wim van de Donk vanuit Thijmgenootschap

17.10              Borrel en informeel samenzijn

Aanmelden kunt u via https://www.eventbrite.nl/e/320812146767

Entree: 20 euro voor niet-leden, 15 euro voor leden en studenten gratis

Locatie: Aula van Tilburg University,
Cobbenhagengebouw, Warandelaan 2, Tilburg
Treinstation: Tilburg Universiteit

In de hoop u in groten getale te mogen verwelkomen,

met vriendelijke groet,

Gabriël van den Brink, voorzitter Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap

Mede namens Carlien Geelkerken, directeur Stichting Thomas More en Maria van den Muijsenbergh, voorzitter Adelbertvereniging