Lange tijd bepaalde de arts wat goed was voor de patiënt. De patiënt had een min of meer afhankelijke rol. De laatste jaren is dat veranderd: van passiviteit worden patiënten nu opgeroepen tot activiteit. Zij worden aangesproken als – kritische – klant, als manager van hun eigen gezondheid als partner die samen met zorgverleners een behandeling bepaalt.

Leden van het Thijmgenootschap krijgen deze bundel gewoon thuisgestuurd. Ook lid worden?

Die rollen veronderstellen allemaal dat de patiënt actief is, rationeel en autonoom. De realiteit is dat patiënten ook vaak angstig of in de war zijn, kampen met belangenconflicten of de situatie niet kunnen overzien.

Zijn er louter zegeningen te verwachten van de toenemende zeggingskracht van patiënten, of heeft deze ontwikkeling ook een keerzijde? Hoe kunnen we recht doen aan de eis om de autonomie van de patiënt te respecteren zonder de patiënt te overvragen? In deze bundel worden deze vragen doordacht door diverse auteurs, vanuit de wetenschap, de professionele zorgpraktijk en/of patiëntervaring. Deze bundel verschijnt naar aanleiding van de Prudentiaconferentie in 2013.

De bijdragen in deze bundel zijn van Carlo Leget, Marcia Smits, Annelies van Heijst, Dick Stap, Jeannette Pols, Gert Olthuis, Trees Coucke, Monica Roose, Alet Velthuis, Anky de Bakker, Mirjam Claessens, Petra Veldman, Marij Bontemps-Hommen, Roberto Tobon Morales en Margo Trappenburg.

De patiënt overvraagd? verschijnt als aflevering 4 van jaargang 104 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap bij uitgeverij Valkhof Pers.

*

ISBN 978 90 5625 473 5, 136 blz., rijk geïllustreerd, €14,50