Godfried Bomans, Lucebert, Marie Koenen, Vonne van der Meer: vier auteurs die naast het schrijverschap gemeenschappelijk hebben dat ze katholiek zijn. Zeer verschillend katholiek overigens. In Gods letterproeverij worden tien katholieke schrijvers geportretteerd.

Het boek illustreert de veelzijdigheid van het Nederlandse katholicisme in de twintigste eeuw. Een eeuw waarin de katholieke kerk van fiere zuil veranderde in zieltogende restkerk. Hoewel. Ook in moderne literatuur wordt God beschreven en beproefd.

Hoe de schrijvers zich tot God, geloof en tot de kerk verhielden, wordt in hun werk weerspiegeld. Soms helder, soms in een meer paulijnse betekenis.

In de bijdragen gaat het om de vraag hoe bij de verschillende literatoren de relatie tussen hun katholieke identiteit en hun werk gestalte krijgt. Op welke wijze geven zij een beeld van de katholieke cultuur van hun tijd?

De bijdragen in Gods letterproeverij zijn van Inigo Bocken, Hein Blommestijn, Liesbeth Eugelink, Johan Goud, Theo Salemink, Marcel Sarot, Hans van Stralen, Gé Vaartjes en Albert van der Zeijden.

Gods letterproeverij verschijnt onder redactie van Frank G. Bosman en Arnold Smeets, naar aanleiding van de reeks lezingen ‘Het bloed kruipt waar het niet gaan kan’ van Luce, instelling voor kennisvalorisatie en postinitieel onderwijs van de Tilburg School of Catholic Theology.

*

Gods letterproeverij verschijnt als aflevering 105.2 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap bij Valkhof Pers.

ISBN 978 90 5625 480 3 | Prijs €14,00

Leden krijgen de bundels automatisch thuisgestuurd. Ook lid worden?