Homo Sapiens. Thomas van Aquino en de vraag naar de mens is een bundel onder redactie van prof. Rudi te Velde op basis van voordrachten in de Summerschool 2016 over Thomas, aan de UvA. 

Wat maakt ons mensen tot mens? Ons verstand, onze hartstocht? Onze natuur, onze vrije wil? Wellicht ons verlangen naar iets hogers? Tal van filosofen hebben zich over deze intrigerende vraag gebogen. 

Tussen de vele grote denkers neemt Thomas van Aquino (1225-1274) een heel eigen plaats in. Enerzijds behoort hij onmiskenbaar tot de middeleeuwse christelijke wereld, zoals ook Franciscus van Assisi, de kruistochten en de kathedralen. Aan de andere kant is het werk van Thomas verrassend tijdloos. Door zijn frisheid en diepgang spreekt het steeds opnieuw lezers aan. Thomas lezen betekent zelf leren nadenken, in een gesprek met de tekst, over onderwerpen die hun relevantie behouden.

Homo sapiens bevat een reeks van bijdragen waarin diverse aspecten van Thomas’ visie op de mens aan bod komen, vaak in samenhang met een actuele thematiek en vraagstelling. De bijdragen zijn gebaseerd op de voordrachten die gehouden zijn tijdens de Summerschool over Thomas van Aquino in augustus 2016 aan de Universiteit van Amsterdam.

De auteurs – theologen en filosofen – zijn allen deskundig en vertrouwd met het gedachtengoed van Thomas en de thomistische traditie. Behalve aan Thomas zelf schenkt deze bundel ook aandacht aan de Nederlandse variant van het neothomisme en de door Thomas geïnspireerde filosofie van de vorige eeuw. 

*

Verschenen als aflevering 105.1 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap bij Valkhof Pers. ISBN 978 90 5625 479 7 – 208 blz – €17,95 

Leden krijgen de bundels automatisch thuisgestuurd. Ook lid worden?