Op donderdagmiddag 12 mei 2022 vond het eerder uitgestelde symposium over ‘postliberalisme’ plaats, naar aanleiding van de bundel Het Radicale Midden Overzee: Verkenning van het Postliberalisme (red. Patrick Overeem & Hans-Martien ten Napel). Dit symposium werd georganiseerd onder de auspiciën van de Rechts- en Bestuurskundige afdeling van het Thijmgenootschap en werd gehouden in het prachtige rococo stadspaleis van de Fundatie van Renswoude in Utrecht.

Hoofdspreker was Adrian Pabst, hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Kent en als representant van ‘Blue Labour’ één van de gezaghebbende postliberalen in Groot-Brittannië en daarbuiten. Na een korte toelichting op de bundel door Hans-Martien ten Napel werd door hem en Patrick Overeem symbolisch een ‘eerste’ exemplaar van de bundel aan professor Pabst uitgereikt, waarna deze een belangwekkende toespraak hield over het postliberale begrip van ‘sociale vrijheid’. Tijdens de theepauze gaf de chatelaine van het stadspaleis een boeiende rondleiding door het pand en een toelichting op het waardevolle werk van de Fundatie: voorheen het bieden van scholing aan weesjongens en tegenwoordig het verstrekken van beurzen aan studenten. In de discussie kwamen vervolgens belangrijke vragen aan de orde over onder meer de betekenis en waarde van liberalisme en postliberalisme, de effecten van het kapitalisme op de samenleving en de (religieuze) neutraliteit van de staat. Na het symposium werd de dag in kleinere kring met een diner besloten.

Onderaan deze pagina vindt u de tekst van Pabst's toesptaak als pdf-bijlage. Ook treft u een recensie van de bundel aan uit de Christen Democratische Verkenningen als pdf-bijlage.