Twee theologische uitgaven heeft het Thijmgenootschap in voorbereiding: de bundel Verdeelde wijsheid, tussen kerk en academische theologie, onder redactie van Frank Bosman en Harm Goris, en het Thijmessay De onvoltooide eeuw, voorlopers van een katholieke cultuur, door Stephan van Erp.

Twee theologische uitgaven heeft het Thijmgenootschap in voorbereiding: de bundel Verdeelde wijsheid, tussen kerk en academische theologie, onder redactie van Frank Bosman en Harm Goris, en het Thijmessay De onvoltooide eeuw, voorlopers van een katholieke cultuur, door Stephan van Erp.

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuis gestuurd. Ook lid worden?

Verdeelde wijsheid

Academische theologie en kerk staan soms in een spanningsvolle verhouding. In Nederland zijn de verhoudingen soms zelfs dermate verkild, dat er sprake lijkt te zijn van een scheiding van tafel en bed. De wetenschappelijke en kerkelijke theologie leven langs elkaar heen.

In deze bundel proberen Nederlandstalige theologen en bisschoppen deze situatie om te buigen in hernieuwde belangstelling voor elkaar. De Vaticaanse Internationale Theologische Commissie publiceerde het document Theologie vandaag, waarin de universitaire theologie de hand wordt gereikt. Het Thijmgenootschap organiseerde daarop vier bijeenkomsten voor ‘mediation’ en uit de gesprekken bleek dat er meer gezamenlijkheid is dan men uit de gepolariseerde theologiepraktijk had mogen verwachten. Er is toekomst voor een kerkelijk geëngageerde theologie in Nederland.

Aan deze bundel werkten mee: Erik Borgman, Adelbert Denaux, Stephan van Erp, Paul van Geest, Jan Hendriks, Lambert Hendriks, Gerard den Hertog, Christoph Hübenthal, Gerard de Korte, Marcel Poorthuis, Marcel Sarot, Kristof Struys.

De onvoltooide eeuw

Het katholicisme in Nederland is marginaal en kwetsbaar geworden. Velen hebben het de rug toegekeerd en zoeken hun heil buiten de kerk. Dat roept binnen de kerk de vraag op wat te doen: aanpassen aan de huidige tijd, zodat meer mensen zich opnieuw engageren, of gewoon stug doorgaan met een geïsoleerde, maar trotse restkerk? Het eerste leidt tot een verarming van de katholieke cultuur, het tweede tot wereldvreemdheid. Is er een andere weg?

In dit Thijmessay reflecteert Stephan van Erp, docent systematische theologie aan de RU en voorzitter van de wetenschappelijke raad van het Thijmgenootschap, over de toekomst van de katholieke cultuur en de voortzetting van het katholieke project dat in de twintigste eeuw is begonnen.