Het jaarlijkse symposium van het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbertvereniging vindt dit jaar plaats op zaterdag 31 oktober in Utrecht. Het thema is: Vervagende leeftijdsgrenzen. Samen leven voorbij de generatieverschillen

Yolande KuinOuder worden is niet alleen maar kommer en kwel. Voor talloze mannen en vrouwen is het de fase om te oogsten wat zij gedurende hun leven hebben gezaaid. Ouderdom heeft in onze tijd een nieuw, positief gezicht gekregen.

Toch denkt men daar in de samenleving vaak anders over. Oude mensen zijn duur. Zijn ze boven de 85, dan kosten ze 29.000 euro per jaar aan zorg. Ze eten het pensioen op van de jongeren. Ze zijn langzaam en worden dement. Ze hebben hun beste tijd gehad en hun rest niets anders dan de tijd uitzitten. Nee, het is volgens velen nog altijd geen lonkend perspectief: oud worden.

Martin BuijsenEconomische en wetenschappelijke ontwikkelingen veranderen onze visies op ouderdom en op leeftijds- en generatieverschillen. Door druk op de zorg ontstaan er nieuwe samenlevingsvormen waarin jong en oud van elkaar leren en naar elkaar omzien. Door de medische en technologische vooruitgang vervagen de grenzen tussen leeftijdsgroepen en verandert het karakter van de zorg. Wat zijn de gevolgen? En wat zijn de kansen?

Holkje van der Veer o.p.Sprekers besteden vanuit verschillende perspectieven aandacht aan de vervagende leeftijdsgrenzen. De nadruk ligt op nieuwe praktijken van goed ouder worden en samenleven, waar ook jongere generaties bij betrokken zijn. Zijn er initiatieven aan te wijzen van mensen die erin slagen om de onvermijdelijke kwetsbaarheid en afhankelijkheid te transformeren tot een kracht die eenzaamheid kan overwinnen en de kloof tussen de generaties overbrugt? Welke rol kunnen wetenschap en politiek hierbij spelen?

Medewerking is toegezegd door Yolande Kuin, psychogerontoloog en gezondheidszorgpsycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen; Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam; Holkje van der Veer o.p., dominicanes, auteur en retraitebegeleider.