Naar aanleiding van de Thijmbundel 'De verschillende gezichten van armoede' is er een artikel gepubliceerd bij Sociale vraagstukken. De manier waarop armoede wordt gemeten, is cruciaal voor kennis over armoede en de bestrijding ervan. De maatstaven die verschillende bureaus hanteren lopen echter flink uiteen, betoogt Lei Delsen. Beter is een set indicatoren te gebruiken, die de verschillende dimensies van armoede recht doen.

 Lees hier verder over het belang van een armoededashboard.