thijm_99-1

99

Techniek is een dominant kenmerk van onze cultuur. Arbeid, onderwijs, gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding zijn niet meer denkbaar zonder hun technische voorwaarden. Maar techniek is niet slechts een middel waarover wij kunnen beschikken; technologische ontwikkelingen sturen ook ons handelen en onze kijk op de werkelijkheid. Kortom, we zijn verwikkeld in een technologisch bestel.

Wat zijn binnen dat bestel de plek van de mens en de ruimte voor God? Wat betekenen begrippen als (menselijke) ‘natuur’ en ‘vrijheid’ binnen het technologisch bestel? Welke toekomstverwachtingen – zowel hoop als angst – worden door het technologisch bestel gevoed? En hoe reëel zijn die? In hoeverre zijn religie en religiositeit ‘thuis’ binnen een technologische cultuur?

Dit boek, onder redactie van René Munnik, bevat bijdragen van Ciano Aydin, Edith Brugmans, Pieter Anton van Gennip, Jan Jans, Donald Loose, Rudi te Velde en Peter-Paul Verbeek.

God, mens en techniek verschijnt als aflevering 99.1 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.