thijm_88-1

88

De belangrijke plaats die de massamedia in ons leven innemen is in toenemende mate voorwerp van (kritische) reflectie. We laten ons door de media meeslepen maar relativeren ook wat ze op ons afvuren. Deze bundel doet een bescheiden poging de breedheid van het debat hierover te weerspiegelen. Mensen uit de mediapraktijk komen aan bod, zoals voormalige KRO-directeur Richard Schoonhoven, die een overzicht van politieke discussie presenteert, en de schrijfster Vonne Van der Meer, die van een concrete ervaring met de media verhaalt. Ook wetenschappers van uiteenlpende disciplines laten hun stem horen. Hoogleraar persgeschiedenis Joan Hemels en filosoof Marcel Becker presenteren een kritische blik op de overdracht van waarden en normen door de media. De criminoloog Frans Denkers geeft aan dat binnen de media waarden als 'vergevingsgezindheid' en 'barmhartigheid' een plaats kunnen krijgen en sociaal wetenschapper Anneke Smelik beschouwt vrouwbeelden in de media. Uiteenlopende media komen in de bundel aanbod: de filosoof Bart Pattyn analyseert de plaats van de televisie in ons leven terwijl de journalist Liesbet Walckiers en de politicoloog Marc Hooghe verhalen over de snelle veranderingen die het reportagewerk op radio en televisie hebben doorgemaakt.