thijm_91-1

91

Zonder geluk kan een mens niet leven. Het is hét toverwoord in deze wereld, waar veel ongeluk voorkomt. Het verwijst naar het verloren paradijs. De mens blijft ernaar op zoek. Het woord geluk roept altijd beelden, associaties en herinneringen op, want mensen hebben allemaal geluksmomenten ervaren. Toch is ‘geluk’ nauwelijks onder woorden te brengen. Geluk is vooral een ervaringsweten en de term ‘begrip’ in exacte zin lijkt er niet op van toepassing. Je kunt over geluk filosoferen, er met je gedachten omheen cirkelen, maar je moet ook ruimte laten voor het onbewijsbare. In elk geval spelen emotie en gevoel een rol.

Wat betekent geluk of ongeluk voor ons? Wat overkomt ons bij een gelukservaring? Wat bepaalt of een mens gelukkig is? Is geluk meetbaar? Hoe bereiken we ons geluk? Dergelijke vragen worden in de verschillende bijdragen in deze bundel gesteld en beantwoord.

De auteurs, merendeels afkomstig uit kringen van het Katholiek Vrouwen Dispuut, benaderen het centrale thema ‘geluk’ zowel vanuit filosofisch oogpunt als vanuit hun ervaring als arts, theoloog, psycholoog, socioloog, docente in een Derde-Wereldland of medewerker aan empirisch onderzoek naar geluk.

Hedendaagse problemen als het ontbreken van gerechtigheid en de zoektocht naar geluk in het leven van alledag zijn evenzeer onderwerp van beschouwing als kleine, persoonlijke geluksmomenten uit het verleden die het leven ook nu nog glans geven.

Deze ‘kaleidoscoop van het geluk’ laat allerlei kleurige facetten van de gelukservaring van vrouwen zien.

Geluk – visies van vrouwen verschijnt als aflevering 91.1 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.