thijm_92-1

92

Over recht en moraal is tegenwoordig veel te doen. De roep om het herstel van ‘normen en waarden’ in onze samenleving is luid en duidelijk. Daarnaast komt de politiek met voorstellen voor wijzigingen in ons recht die nog maar enkele jaren geleden bij voorbaat kansloos waren. Men denke maar aan preventief fouilleren, het collectieve straat- en buurtverbod, en het opsluiten van meerdere gedetineerden in één cel.

Moraal en recht lijken zich te verharden in Nederland, en het waarom en waardoor vraagt om onderzoek en bezinning. Dit nadere onderzoek spitst zich in Krakend recht en verharde moraal toe op drie thema’s: globalisering, multiculturalisering en juridisering van menselijke relaties. In concreto gaat het dan om de volgende vragen:

– Elders in de wereld wordt over fundamentele ethische kwesties wezenlijk anders gedacht. Hoe universeel zijn de ‘mensenrechten’ dan?
– Nederland is een multiculturele samenleving geworden. Welke gevolgen heeft dat voor ons recht?
– Ook in Nederland neemt de claimcultuur hand over hand toe. Kunnen kinderen met een handicap hun ouders en gynaecologen aanklagen voor het feit dat zij hen geboren hebben laten worden?

In dit boek worden dit soort actuele vraagstukken, waar iedereen gewild of ongewild mee te maken heeft, geanalyseerd en besproken door vooraanstaande wetenschappers.

Krakend recht en verharde moraal verschijnt als aflevering 92.1 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.