thijm_94-1

94

Vorig jaar deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak-Baby Kelly, Nederlands eerste wrongful life-zaak. In dergelijke zaken vordert een kind, geboren met een ernstige handicap, jegens een hulpverlener vergoeding van schade als gevolg van ‘onrechtmatig leven’ (wrongful life). Wrongful life-zaken roepen bijzondere juridische vragen op. Kan leven als schade gelden? Kan leven met niet-leven vergeleken worden? Is leven met een handicap minder waardevol dan niet-leven? Kan het kind zich beroepen op het recht op eigen abortus, op een recht op niet-bestaan?

Maar ook andere, niet-juridische vragen dringen zich op. Leidt toewijzing niet tot defensievere geneeskunde of tot overbehandeling? Zal de maatschappelijke tolerantie jegens gehandicapt leven niet afnemen? Duidt een wrongful life-vordering niet op een doorgeschoten claimcultuur? Zullen in de toekomst dergelijke vorderingen worden ingesteld jegens ouders? Filosofen, ethici en juristen nemen het woord.

Onrechtmatig leven? verschijnt als 94.1 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.