thijm_95-1

95

Migratie is zo oud als de mensheid. Wie historische atlassen bekijkt, krijgt een goed beeld van de migratiebewegingen in het verleden en ontdekt dat de huidige staatsgrenzen niet meer zijn dan de voorlopige uitkomst van een dynamisch proces van vestiging en verblijf, van verhuizingen van volkeren en individuen.

In de laatste decennia is migratie een fors politiek probleem geworden, ook in Nederland. Dat geldt in beperkte mate voor het beleid ten aanzien van politieke vluchtelingen, maar geldt in sterke mate voor het beleid inzake andere migranten. De meningen over de mogelijkheden en grenzen van Nederland als migratieland lopen sterk uiteen: sommigen pleiten voor gesloten grenzen, anderen betogen dat een ruimhartig migratiebeleid gerechtvaardigd is, zeker nu de samenleving steeds meer globaliseert. 

De discussie over deze problematiek is complex. Dat komt onder andere doordat er nogal wat vooroordelen bestaan over de voor- en nadelen van migratie, bijvoorbeeld: ‘immigranten krijgen gemakkelijk toegang tot de sociale voorzieningen’, ‘immigratie van moslims leidt tot teloorgang van de christelijke waarden en normen’, ‘immigratie bedreigt de binnenlandse welvaart en werkt averechts voor ontwikkelingslanden’. 

Deze en andere vooroordelen worden in dit boek aan de kaak gesteld. De auteurs laten vanuit diverse disciplines zien door welke mythen de hedendaagse discussie over migratie wordt vertekend en zij doen voorstellen voor faire argumenten. Het boek beoogt helderheid te scheppen in belangrijke juridische, filosofische, bestuurskundige, sociologische, economische en politieke aspecten van migratie.

Mythen en misverstanden over migratie is het resultaat van de studiegroep ‘Migratie’ die in 2004 op initiatief van het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen is opgericht. De leden van deze studiegroep zijn wetenschappers verbonden aan deze universiteit. 

Mythen en misverstanden over migratie verschijnt als aflevering 95.1 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.