thijm_98-1

98

Wanneer bent u geboren? Hoe zag Nederland of uw land van herkomst er toen uit? Wat zijn uw eerste herinneringen? Hoe was uw puberteit? Welk boek en welke muziek hebben de meeste indruk op u gemaakt? En later in uw leven – hoe hebben u en uw partner besloten wie er (hoofdzakelijk) voor de kinderen ging zorgen en wie er (voornamelijk) voor de kost werkte? En als u al gestopt bent met werken: wanneer en waarom bent u opgehouden met werken? Voelt u de zorg voor hulpbehoevende naasten als een vanzelfsprekendheid, een verplichting of een activiteit die u alleen doet als het in uw eigen werkschema past?

De antwoorden op deze vragen voelen voor u uniek omdat het om uw eigen leven gaat. En toch zullen uw antwoorden eerder overeenkomen met de antwoorden van uw leeftijdgenoten en zich eerder onderscheiden van de antwoorden die iemand geeft die 30 jaar ouder of jonger is dan uzelf. Mensen van verschillende leeftijden zijn in velerlei opzicht anders omdat ze meer of minder lang geleefd hebben maar ook omdat de context waarin ze belangrijke beslissingen namen anders was. Denk hierbij aan maatschappelijke idealen, politieke stromingen, religieuze overtuigingen en kerkelijke normen, aan werkpatronen, aan woonomgevingen, aan mogelijkheden voor reizen en transport, aan gebruiken en wetten die het samenleven regelen.

Kortom: generaties, oud en jong, verschillen nogal van elkaar hoewel ze op dit moment in dezelfde context leven. De interactie van de levenscontext met taken en uitdagingen van elke levensfase is voor dit verschil verantwoordelijk.

Oud en Jong biedt u een bundeling van verschillen en overeenkomsten tussen oud en jong in Nederland anno 2010.

Oud en Jong verschijnt als aflevering 98.1 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.