thijm_99-2

99

De huidige crisis kent vele oorzaken en verantwoordelijken. Het beleid van China en de Verenigde Staten leidt tot te veel geld in de economie. Dit wordt uitgeleend aan klanten die vroeger niet kredietwaardig waren. De leningen worden vervolgens weer doorverkocht aan beleggers, die hiervoor veel geld leenden. Als dan de rente stijgt kunnen velen de schulden niet meer terugbetalen en de financiële crisis is geboren.

Wie is hiervoor verantwoordelijk?, vragen veel mensen zich af. Hadden overheden en toezichthouders niet veel eerder maatregelen moeten nemen? Hadden banken niet beter de kredietwaardigheid van hun klanten moeten beoordelen? En de consument zelf, waarom neemt hij/zij een lening terwijl de kans groot is dat hij die niet kan terugbetalen? Laten we ons allen bewust verblinden?

Deze en aanverwante vragen worden in dit boek behandeld vanuit de gedragseconomie, de filosofie en de christelijke ethiek. Maar ook de oorzaken van de crisis en de rol van banken, toezichthouders en politici worden onder de loep genomen.

Met bijdragen van Eelke de Jong, Arnoud Boot, Henriëtte Prast, Rutger Claassen en Ellen van Stichel.

Wat zegt de crisis over onze moraal? verschijnt als aflevering 99.2 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.