thijm_100-2

100

Het placebo-effect wordt in de geneeskunde vaak stiefmoederlijk behandeld. Het is er, maar het zou er eigenlijk niet moeten zijn omdat het ons beeld van de rationele geneeskunde verstoort. We realiseren ons echter hoe langer hoe meer dat placebo’s wel degelijk werkzaam zijn en daarmee misschien ook wel benut zouden moeten worden, zelfs zonder dat we precies weten hoe die werkzaamheid te verklaren is.

Er wordt veel gebruikgemaakt van het placebo-effect. In de klinische praktijk omdat het de werking van een behandeling mogelijk kan aanvullen en in wetenschappelijk onderzoek om aan te tonen dat de werking van een nieuwe therapie niet louter op placebo-effect berust. Een probleem hierbij is dat een placebo in het eerste geval geacht wordt werkzaam te zijn, in het tweede geval juist niet. Daarmee is het placebo-effect een wel heel bijzondere eend in de geneeskundige bijt: we kunnen blijkbaar niet met en niet zonder placebo’s.

In deze bundel wordt door verscheidene deskundigen, de meesten met zowel een filosofische en tegelijk ook meer praktische achtergrond, uitgebreid ingegaan op het placebo-effect. Er wordt getoond hoe we het effect in de dagelijkse praktijk en het wetenschappelijk onderzoek al dan niet kunnen inzetten. Gaandeweg wordt duidelijk dat het placebo-effect in de huidige geneeskunde een meer robuuste plaats aan het krijgen is.

Deze bundel bevat bijdragen van Jozien Bensing en William Verheul, Wim Dekkers, Wim Hullegie, Bert Keizer, Susanne de Kort, Jan Ravesloot, Hugo Verbrugh, Dick Willems en Theo Wobbes.

Placebo verschijnt als aflevering 100.2 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.

*

Deze publicatie kunt u bestellen via uitgeverij Valkhof Pers. Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?