thijm_87-2

87

Het medisch handelen en kunnen lijkt zichzelf nauwelijks grenzen op te leggen. Invasieve ingrepen worden veiliger, technieken worden meer verfijnd, organen worden vervangen en barrières die door het lichaam worden gesteld worden opgeschoven. Patiënten bij wie 10 of 20 jaar geleden een operatie niet eens zou zijn overwogen, kunnen nu dankzij de verbeterde anesthesie- en bewakingstechnieken wel worden behandeld. Maar wordt hiermee de patiënt altijd een dienst bewezen? Wordt de keuze van de behandeling bepaald door de medische mogelijkheden die beschikbaar zijn of door de individuele mens in nood? Met andere woorden: wordt de patiënt er beter van als al deze technieken en behandelingsmethoden zonder terughoudendheid worden toegepast? Dit actuele en belangwekkende thema: "Grenzen aan het medisch handelen" wordt in dit boek door de verschillende auteurs nader uitgewerkt waarbij niet alleen vragen worden gesteld maar ook uitspraken worden gedaan die tot nadenken stemmen.