thijm_87-2

89

Kunstenaars hebben het altijd beseft: precies in hun soms pijnlijk ervaren kwetsbare broosheid schuilt een onschatbare rijkdom -de mogelijkheid om ontvankelijk te zijn voor wat hen aandoet en aanspreekt en van daaruit hun creativiteit te laten opbloeien. Hoe zou deze echter kunnen gedijen zonder de vrijmoedigheid die wars is van modes en opgelegde pandoeren? Creativiteit die zo vrij is de volle aandacht te geven aan wat echt raakt en ontroert.
Niet weinigen zijn momenteel op zoek naar een waarachtige spiritualiteit: zoiets als een levenskunst. Zij proberen te leven in aandacht voor wat er werkelijk toe doet en wat de moeite van hun inzet waard is. Ook die levenskunst zal zich, als het goed is, voltrekken in eerlijk aanvaarde kwetsbaarheid èn in de vrijmoedigheid van mensen die weten zelf te mogen opkomen voor wat zij van waarde vinden.
De hier gebundelde verkenningen cirkelen rond die thema's. Zij werden als het ware in de marge geschreven van grotere studies over Clara en Franciscus van Assisi. Geïnspireerd door de Geest van Jezus Christus hebben deze begenadigde mensen, even deemoedig als vrijmoedig, hun eigen wondnaarheid en die van anderen leren respecteren en vruchtbaar maken. De leidende vraag in dit boek is, wat hun spiritualiteit zou kunnen betekenen voor ons die, net als zij, in een tijd van verregaande culturele en maatschappelijke verschuivingen leven.