thijm_97-2

97

Hedendaagse kunst verwondert door een nieuwe openheid voor het spirituele. Lange tijd hield moderne kunst zich afzijdig van het religieuze en het spirituele, maar vandaag de dag brengt de kunst deze juist tot leven in nieuwe vormen, beelden, klanken, installaties. De verschuiving van traditionele religies naar spiritualiteit en de toenemende invloed van niet-westerse kunstvormen spelen hierbij een rol. Hedendaagse kunstenaars maken niet zozeer sacrale kunst, maar kunst vormt voor velen van hen de beste expressie van het religieuze en spirituele.

Onverwachte impressies maakt duidelijk dat hedendaagse beeldende kunstenaars en componisten verrassend vorm geven aan religiositeit en spiritualiteit.

Onverwachte impressies bevat bijdragen van Gerard Wiegers en Jacky Limvers, Frans Maas, Paul van der Velde, Eric Venbrux en Irmelin Hanssen, Kitty Zijlmans, Daan van Speybroeck en Susanne van Els.

Onverwachte impressies verschijnt als aflevering 97.2 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.