Thijm 90-2

90

Job Cohen, burgemeester van Amsterdam, baarde opzien met zijn bewering dat religie een rol als maatschappelijk bindmiddel speelt. Dat is geen nieuw inzicht. Toch is deze opvatting niet onomstreden. 

Samenleving in samenhang gaat in op de verbinding tussen godsdienstige achtergrond en maatschappelijke inzet, bijvoorbeeld in het vrijwilligerswerk, maar ook in professionele organisaties. Inderdaad, godsdienst doet ertoe, zo blijkt.
Het onderwerp van dit boek is niet onomstreden vanwege het spanningsveld tussen sociale cohesie enerzijds en individualisering en autonomie anderzijds. Zijn individualisering en autonomie tegengesteld aan religieus gemotiveerde cohesie, of kunnen ze ermee samengaan? 

Het cultuurkritische en politieke debat over deze vragen loopt al geruime tijd. Als het niet meer de religie is die motiveert tot cohesie en solidariteit, tot zorg voor kwetsbaren: wat dan wel? Kan een maatschappij zonder transcendente dimensie?

Samenleving in samenhang verschijnt in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap als aflevering 90.2.