thijm_99-3

99

Een rapport dat concludeert dat immigranten zich na enkele generaties aan de samenleving hebben aangepast, wordt binnen een paar uur door prominente parlementariërs naar de prullenbak verwezen. Resultaten op medisch en farmaceutisch gebied worden ervan verdacht door de financiers te zijn gestuurd.

De laatste jaren ontmoeten resultaten van wetenschappelijk onderzoek steeds vaker maatschappelijke kritiek. Dankzij het internet wordt de wetenschap ‘gedemocratiseerd’; via de sociale media bemoeit rijp en groen zich met resultaten uit wetenschappelijk onderzoek, vaak politiek gemotiveerd. Een recent voorbeeld vormt het klimaatonderzoek. Vanuit de wetenschap zelf wordt steeds meer gewezen op het gevaar dat door een afrekencultuur de academische vorming in gevaar komt.

Macht en wetenschap gaat na in hoeverre macht, in de vorm van sociale en financiële druk, de resultaten van onderzoek beïnvloedt. Is het zo dat door sociale druk onderzoekers bepaalde resultaten maar niet publiceren (of niet gepubliceerd krijgen), of het niet aandurven bepaalde vraagstellingen te onderzoeken? Hebben financiers een zodanig grote invloed dat hen onwelgevallige resultaten niet naar buiten worden gebracht?

Bijdragen van Bram Buunk, Jan Willem Duyvendak & Peter Scholten, Esther-Mirjam Sent, André Knottnerus, Paul Hendriks, deelnemers aan de discussie zijn Theo Rasing, Toine van der Hoogen, Cor van der Weele, Corjo Jansen, Paul Klep en Fons Plasschaert.

Macht en wetenschap verschijnt als aflevering 99.3 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.