thijm_100-3

100

Bezinning op instituties in beweging – dat was de inzet van het symposium dat in 2011 georganiseerd werd door het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbert Vereniging. De bijdragen in deze bundel zijn de neerslag van het symposium.

De eerste twee bijdragen gaan over algemene kwesties. Wim van de Donk legt uit hoe instituties functioneren en welke rol ze spelen voor mens en maatschappij. Hij gaat in op de veranderingsprocessen waaraan instituties in Nederland nu onderhevig zijn en pleit voor ontwikkeling van vitale instituties. Rudi te Velde bespreekt de ethische zin van instituties. Centraal staat de vraag of institutionele binding ten koste gaat van vrijheid of juist vrijheid mogelijk maakt.

De volgende bijdragen vormen een drieluik over concrete kwesties op religieus, sociaal en persoonlijk vlak. André Droogers beschrijft de kerk in beweging en onderzoekt daarbij de rol van macht. Hij contrasteert macht met spel en ontvouwt op basis daarvan zijn visie op losbandige religie. Esther van den Berg doet verslag van empirisch onderzoek naar het bestaan en de betekenis van informele groepen in onze samenleving. Martin-Jan van Mourik buigt zich over de juridische veranderingen die het instituut huwelijk heeft ondergaan in de laatste decennia en werpt de vraag op of de samenleving in de toekomst nog wel gediend is met dit instituut.

Instituties in beweging verschijnt als aflevering 100.3 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.

*

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?