thijm_102-3

102

Academische theologie en Kerk staan soms in een spanningsvolle verhouding. Ze zijn nauw met elkaar verbonden, maar hebben eigen taken en verantwoordelijkheden. Beide willen wetenschap, samenleving en geloof dienen, maar doen dat op eigen wijze. Dat botst wel eens en levert wrijving en strijd op. In Nederland zijn de verhoudingen soms zelfs dermate verkild, dat er sprake lijkt te zijn van een scheiding van tafel en bed. De wetenschappelijke en kerkelijke theologie leven langs elkaar heen.

In dit boek proberen Nederlandstalige theologen en bisschoppen deze situatie om te buigen in hernieuwde belangstelling voor elkaar. De Vaticaanse Internationale Theologische Commissie publiceerde het document Theologie vandaag, waarin de universitaire theologie de hand wordt gereikt. Het Thijmgenootschap organiseerde daarop vier bijeenkomsten voor ‘mediation’ en uit de gesprekken bleek dat er meer gezamenlijkheid is dan men uit de gepolariseerde theologiepraktijk had mogen verwachten. Er is toekomst voor een kerkelijk geëngageerde theologie in Nederland.

Aan Verdeelde wijsheid werkten mee: Erik Borgman, Adelbert Denaux, Stephan van Erp, Paul van Geest, Jan Hendriks, Lambert Hendriks, Gerard den Hertog, Christoph Hübenthal, Gerard de Korte, Marcel Poorthuis, Marcel Sarot en Kristof Struys.

Verdeelde wijsheid verschijnt als aflevering 102.3 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?