thijm_87-3

87

Weinig thema's domineren tegenwoordig zo sterk alle domeinen van het menselijk leven als kwaliteit. De moderne mens wil koste wat kost ontsnappen aan de bindingen van de traditie en de willekeur van het lot. Daartoe ontwikkelde hij een kijk op en een omgang met de werkelijkheid die op meesterschap en beheersing is gericht. De obsessie met totale kwaliteitszorg is daarvan de ultieme ontwikkeling.
Het gevolg van dit streven is echter dat het enige wat telt, is de beleving van de eigen illusies en de momentane gevoelsreacties. De werkelijkheid wordt een virtuele werkelijkheid. Dit leidt tot een diep onbehagen ondanks de schijn van tevredenheid.
De verschrompeling van de realiteit leidt tot een verlies van de ziel. De malaise is het duidelijkst bij wie alles hebben. Wat de mens, ook de moderne mens, ten diepste verlangt, is de gelukte ontmoeting met het (de) andere, met het onverwachte – in woord, met de werkelijkheid 'buiten ons'. Echte kwaliteitszorg kan enkel worden bereikt in een vergeten van kwaliteitszorg als loutere gerichtheid op resultaten.