thijm_86-3

86

Dit boek plaatst de natuur in het zicht door actuele standpunten te verzamelen rond drie thema's die vanuit een christelijke levensbeschouwelijke traditie waardevol zijn. Zo verwijst 'maakbaarheid' impliciet naar de spanning tussen de natuur die ons gegeven is en die we niet in de hand hebben en de natuur die we in de hand genomen hebben. Waar liggen hier de grenzen? 'Macht' herinnert ons aan de verantwoordelijkheid bij het bepalen en bij het nastreven van politieke doelen. Dat geldt ook in een concreet geval als de aanleg van een tweede nationale luchthaven. En 'matigheid' tenslotte is een klassieke deugd die op het terrein van de milieuproblematiek een moderne en praktische variant vereist.