thijm_95-3

95

Veel nieuwe vraagstukken in samenleving en politieke besluitvorming spelen zich af op het interessante, maar lastige en relevante terrein waar publiek en privaat, overheid en markt elkaar tegenkomen. Onderwijs, zorg, media, volkshuisvesting, welzijn, reïntegratie: overal zijn governance-vragen actueel. Wie is waarvoor, wanneer en in welke mate verantwoordelijk? Zoeken, organiseren en weer opnieuw nadenken zijn aan de orde. 

Dit snijvlak is vaak onderwerp van discussie omdat oude regels niet meer voldoen en nieuwe regels nog niet voldoen. De politiek worstelt met de vraag of ze zich er wel of niet mee moet bemoeien, de markt vraagt zich af of het niet een wespennest is en de maatschappij hunkert naar een goede ordening, bepaald door overheden van lokale, provinciale, nationale en Europese snit. Ook ‘Brussel’ is namelijk steeds meer aanwezig. De dilemma's zijn economisch, juridisch en bestuurskundig van aard. Hoe verhouden marktwerking en solidariteit zich eigenlijk tot elkaar? Hoe moeten we de recente ontwikkelingen beoordelen? Hebben maatschappelijke non-profit organisaties nog wel een bestaansreden? En: wat zegt het katholieke/christelijke sociale denken over dit alles?

De rechts- en bestuurskundige afdeling van het Thijmgenootschap heeft de afgelopen twee jaar een aantal goed bezochte bijeenkomsten over het onderwerp georganiseerd, met sprekers en deelnemers die het terrein ook vanuit de praktijk kennen. Deze bundel is de neerslag van de levendige gedachtewisseling die bij die gelegenheden heeft plaatsgevonden. 

Marktwerking versus solidariteit verschijnt als aflevering 95.3 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.