thijm_101-4

101

Afgelopen jaren is ‘soberheid’ steeds meer in de belangstelling gekomen. Met de economische crisis hebben veel mensen minder te besteden en moeten zich bijgevolg gaan bezinnen op wat ze echt nodig hebben. Maar versobering is niet alleen negatief omdat zij ook leidt tot kansen. De al of niet daartoe gedwongen sobere mens draagt namelijk bij aan een duurzame samenleving en daarmee mogelijk tot een betere wereld.

Vanuit een ander perspectief kent het ideaal van soberheid een lange traditie met diepe spirituele wortels. In die traditie staat ook de nieuwe paus Franciscus die met zijn ‘sobere’ levensstijl veel mensen voor zich inneemt. Het boek bevat drie teksten die zijn opgetekend naar aanleiding van een interreligieuze dialoog met rabbijn Skorka: over geld, macht en armoede. Deze teksten worden becommentarieerd door Nederlandse theologen.

Soberheid als ideaal en als noodzaak bevat bijdragen van Arjan Broers, Wijnand Duyvendak, Marius de Geus, Dirk Geldof, Fred van Iersel, Charles van Leeuwen, Jeanine Schreurs en Willem Marie Speelman.

Soberheid als ideaal en als noodzaak verschijnt als aflevering 101.4 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.

*

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?